Quan điểm kinh doanh

Đăng bởi Admin vào lúc 28/02/2017

Quan điểm của Tập đoàn Daikin về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp.

1. Bằng việc cam kết thực hiện Triết lý của Tập đoàn, Daikin sẽ thực hiện các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên khắp toàn cầu đối với toàn thể cổ đông, và từ đó nâng cao giá trị của Tập đoàn và góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội. 

2. Dựa trên hoạt động giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức doanh nghiệp, Tập đoàn Daikin sẽ chủ động thực hiện các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với ưu tiên đóng góp cho xã hội thông qua hoạt động kinh doanh của Tập đoàn bao gồm: 

 - Kiến tạo và xây dựng giá trị mới bằng cách dự đoán nhu cầu mới của khách hàng trong tương lai; 
Chủ động sáng tạo để phát triển và cải tiến môi trường trên mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản phẩm mới và đổi mới công nghệ nhằm xây dựng một thế giới với môi trường lành mạnh hơn; 
 - Tạo dựng mối quan hệ cạnh tranh nhưng thân thiện với tất cả đối tác kinh doanh bao gồm các nhà cung ứng; và 
 - Xây dựng môi trường làm việc khích lệ niềm tự hào và lòng nhiệt tình trong từng nhân viên. 
Ngoài ra, với vai trò là một công dân doanh nghiệp tốt, Tập đoàn Daikin sẽ đóng góp hữu ích đối với từng cộng đồng làm cơ sở cho hoạt động của Tập đoàn bằng việc nhận thức cao các nhu cầu của cộng đồng. 

3. Không chỉ đơn giản xem xét các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Daikin tiên phong  kết hợp các sáng kiến về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vào trong mọi hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, liên kết và tích hợp các sáng kiến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với các hoạt động kinh doanh nhằm bảo đảm liên tục thực hiện các sáng kiến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đưa đến kết quả cải thiện hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. 

4. Daikin sẽ bám sát mục tiêu thực hiện các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo phương pháp độc đáo dựa trên ưu thế của Tập đoàn, bao gồm bầu không khí tự do và dũng cảm, hệ thống quản lý lấy khách hàng làm trung tâm, lòng mến khách cùng với nhiều truyền thống và văn hóa quí báu khác và công nghệ kĩ thuật tiên tiến đứng hàng đầu thế giới. 

5. Daikin sẽ hoàn thành các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bằng hệ thống truyền thông mang tính tương tác rộng rãi với xã hội, thực hiện trách nhiệm và duy trì tính minh bạch cao.  

 

Triết lý về môi trường

Là Doanh nghiệp Tiên phong Áp dụng các Biện pháp Thân thiện Môi trường

Daikin phát triển không ngừng hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trên nhiều lĩnh vực, sứ mệnh của Daikin là tiên phong đưa ra sáng kiến giải quyết các vấn đề môi trường. Kết hợp sáng kiến cải thiện môi trường thông qua hệ thống quản lí là điều ưu tiên đối với Tập đoàn Daikin. 

Trên tất cả mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, bao gồm phát triển sản phẩm, sản xuất và kinh doanh, Daikin cần trình bày mọi sáng kiến nhằm phát triển và cải thiện môi trường. Đồng thời, Daikin cần thúc đẩy phát triển sản phẩm mới và công nghệ kĩ thuật hiện đại nhằm xây dựng một thế giới có môi trường lành mạnh hơn. 

Dựa trên châm ngôn “ứng phó với các vấn đề môi trường là nguồn quản lý quan trọng”, Daikin phải tích hợp các sáng kiến về môi trường vào trong quản lý doanh nghiệp để mở rộng, cải thiện hoạt động kinh doanh và nâng caouy tín của Tập đoàn đối với các đối tác bên ngoài. Daikin có kế hoạch giữ vững là doanh nghiệp hàng đầu áp dụng “hệ thống quản lý môi trường”, và từ đó góp phần vào mục tiêu xây dựng môi trường toàn cầu lành mạnh hơn với tư cách như là một công dân tốt của hành tinh. 

Hướng dẫn hành động

1. Cam kết toàn thể cán bộ, công nhân viên của Daikin nhận thức sâu sắc các vấn đề môi trường và có trách nhiệm đối với tầm ảnh hưởng hành động của Tập đoàn lên xã hội nói chung. 

2.Thiết lập, thúc đẩy và không ngừng cải thiện Hệ thống Quản lý Môi trường nhằm triển khai Hệ thống Quản lý Môi trường với tư cách là một Tập đoàn một cách tích cực và hiệu quả. 

3.Xây dựng và áp dụng các sáng kiến về môi trường trên mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh, bao gồm phát triển sản phẩm, sản xuất, kinh doanh, phân phối, dịch vụ và tái chế. 

Nói riêng, là một doanh nghiệp đứng đầu trong xã hội thông qua hoạt động phát triển sản phẩm, công nghệ kĩ thuật, và cơ hội kinh doanh nhằm góp phần phát triển bền vững và cải thiện môi trường. 

4.Áp dụng các sáng kiến môi trường mang tính thống nhất toàn cầu đồng thời phát huy các sáng kiến nhằm ứng phó với các hoàn cảnh cụ thể trong từng quốc gia và khu vực.Ngoài ra, tích cực tăng cường hợp tác và liên kết với các doanh nghiệp hữu quan, các tổ chức và học viện bên ngoài. 

5. Cung cấp thông tin liên quan vấn đề môi trường một cách công bằng và trung thực. Lắng nghe ý kiến của mọi người cả bên trong và bên ngoài Tập đoàn nhằm không ngừng cải thiện nổ lực bảo vệ môi trường. 

Hướng dẫn Tuân thủ của Tập đoàn

Hướng dẫn tuân thủ này qui định cụ thể hoạt động giám sát như là cơ sở thiết yếu cho mục đích tuân thủ của tất cả công ty thuộc Tập đoàn, từng cán bộ quản lý và nhân viên tham gia phục vụ trong hệ thống phủ khắp toàn cầu của Tập đoàn Daikin. 

Mỗi công ty thuộc Tập đoàn Daikin toàn cầu sẽ soạn thảo tiêu chuẩn cụ thể dựa trên các hướng dẫn nêu trên như là qui chuẩn hoạt động phù hợp mọi khác biệt về hệ thống pháp luật và thông lệ áp dụng của mỗi quốc gia và khu vực và duy trì tính tuân thủ chặt chẽ. 

1. Cung ứng Sản phẩm và Dịch vụ An toàn, Chất lượng cao 

Tập đoàn Daikin cam kết nổ lực bảo đảm tính an toàn và chất lượng của tất cả sản phẩm và dịch vụ cung ứng dựa trên quan điểm lấy khách hàng làm trung tâm. Khi có vấn đề phát sinh liên quan tính an toàn, Tập đoàn sẽ có kế hoạch hành động ứng phó phù hợp ngay. 

2.Tự do Cạnh tranh và Kinh doanh Công bằng 

Tập đoàn DAIKIN cam kết tiến hành mọi hoạt động kinh doanh công bằng tuân thủ qui chế và qui định liên quan hoạt động cạnh tranh và kinh doanh công bằng áp dụng trong từng quốc gia và khu vực. 


3. Giám sát Luật pháp Quản lý Kinh doanh 

Tập đoàn DAIKIN cam kết không liên can các hoạt động giao dịch làm suy yếu khả năng duy trì hòa bình, an ninh và trật tự trên toàn thế giới, tuân thủ với tất cả qui chế và qui định pháp luật liên quan hoạt động xuất nhập khẩu áp dụng trong từng quốc gia và khu vực cũng như là tuân thủ Chính sách của Tập đoàn Daikin. 

4. Tôn trọng và Bảo hộ Quyền Sở hữu Trí tuệ 

Tập đoàn DAIKIN thừa nhận quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng đối với tài sản của doanh nghiệp, Daikin sẽ nổ lực bảo hộ và giữ quyền sở hữu trí tuệ của tập đoàn và sử dụng chúng một cách hiệu quả. Ngoài ra, Daikin tôn trọng và trong mọi trường hợp tránh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp khác. 

5.Quản lý Đúng đắn và Sử dụng Thông tin 

Tập đoàn Daikin cam kết quản lý đúng đắn và sử dụng hiệu quả mọi thông tin bảo mật của doanh nghiệp, thông tin bảo mật tiếp nhận từ các doanh nghiệp khác, và thông tin cá nhân của khách hàng và nhân viên, và DAIKIN sẽ không tìm cách thu thập thông tin bằng các biện pháp không phù hợp. Daikin cam kết áp dụng hệ thống quản lý công nghệ thông tin chặt chẽ dựa trên hệ thống máy tính và cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên máy tính. 

6.Cấm Hoạt động có Tay trong 

Nhằm duy trì sự tín nhiệm của thị trường chứng khoán, Tập đoàn Daikin cam kết sẽ không sử dụng thông tin không chính thức về Tập đoàn Daikin hoặc về các doanh nghiệp khác để mua hoặc bán cổ phiếu hoặc tiến hành các hoạt động giao dịch chứng khoán khác (Hoạt động Giao dịch có Tay trong). 

7. Cung cấp Thông tin Công ty Hợp thời và Hợp lý 

Hướng đến mục tiêu trở thành một “doanh nghiệp công khai” có tính minh bạch cao và được xã hội tôn trọng, Tập đoàn Daikin sẽ chủ động cung cấp thông tin của công ty một cách đúng lúc không những đối với cổ đông và nhà đầu tư mà còn cả đối với toàn thể cộng đồng xã hội, và tích cực tham gia trao đổi thông tin hai chiều. 

Hướng dẫn tuân thủ này qui định cụ thể hoạt động giám sát như là cơ sở thiết yếu cho mục đích tuân thủ của tất cả công ty thuộc Tập đoàn, từng cán bộ quản lý và nhân viên tham gia phục vụ trong hệ thống phủ khắp toàn cầu của Tập đoàn Daikin. 

Mỗi công ty thuộc Tập đoàn Daikin toàn cầu sẽ soạn thảo tiêu chuẩn cụ thể dựa trên các hướng dẫn nêu trên như là qui chuẩn hoạt động phù hợp mọi khác biệt về hệ thống pháp luật và thông lệ áp dụng của mỗi quốc gia và khu vực và duy trì tính tuân thủ chặt chẽ.
Zalo Daikinthai.Com.Vn Messenger Daikinthai.Com.Vn 1900633278