Mã lỗi

Đăng bởi Admin vào lúc 28/02/2017

Mã lỗi

Bằng cách kiểm tra mã lỗi, bạn có thể nhận biết được tình trạng và sự cố của hệ thống điều hòa không khí.

Tìm kiếm mã lỗi

Trang tìm kiếm mã lỗi cung cấp thông tin về nguyên nhân sự cố và trạng thái của máy điều hòa bằng cách nhập vào mã lỗi.

Cách kiểm tra mã lỗi

Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn từng bước của tài liệu “Cách kiểm tra mã lỗi” để tìm mã lỗi.

Zalo Daikinthai.Com.Vn Messenger Daikinthai.Com.Vn 1900633278