Sản phẩm mới

Daikin inverter 21000btu 2 chiều FTHF60RVMV/RHF60RVMV

Daikin inverter 21000btu 2 chiều FTHF60RVMV/RHF60RVMV

27.550.000₫

DAIKIN INVERTER 21.000BTU 2 CHIỀU | FTHF60RVMV/RHF60RVMV Thông tin cơ bản về sản phẩm: Công suất: 2.5 HP - 21000 BTU ...

Thêm vào giỏ hàng
Daikin inverter 18000btu 2 chiều FTHF50RVMV/RHF50RVMV

Daikin inverter 18000btu 2 chiều FTHF50RVMV/RHF50RVMV

20.000.000₫

DAIKIN INVERTER 18.000BTU 2 CHIỀU | FTHF50RVMV/RHF50RVMV Thông tin cơ bản về sản phẩm: Công suất: 2...

Thêm vào giỏ hàng
Daikin inverter 12000btu 2 chiều FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Daikin inverter 12000btu 2 chiều FTHF35RVMV/RHF35RVMV

12.850.000₫

DAIKIN INVERTER 12.000BTU 2 CHIỀU | FTHF35RVMV/RHF35RVMV Thông tin cơ bản về sản phẩm: Công suất: 1.5...

Thêm vào giỏ hàng
Daikin inverter 9000btu 2 chiều FTHF25RVMV/RHF25RVMV

Daikin inverter 9000btu 2 chiều FTHF25RVMV/RHF25RVMV

10.600.000₫

DAIKIN INVERTER 9.000BTU 2 CHIỀU | FTHF25RVMV/RHF25RVMV Thông tin cơ bản về sản phẩm: Công suất: 1...

Thêm vào giỏ hàng
Daikin 21000 BTU FTC60NV1V/RC60NV1V 1 chiều

Daikin 21000 BTU FTC60NV1V/RC60NV1V 1 chiều

20.250.000₫

Thông số kỹ thuật chi tiết Điều hòa Daikin 18000 btu 1 chiều | FTC60NV1V/RC60NV1V Thông tin cơ bản: Công...

Thêm vào giỏ hàng
Daikin 12000 BTU FTC35NV1V/RC35NV1V 1 chiều

Daikin 12000 BTU FTC35NV1V/RC35NV1V 1 chiều

9.450.000₫

Thông số kỹ thuật chi tiết Điều hòa Daikin 12000 btu 1 chiều | FTC35NV1V/RC35NV1V Thông tin cơ bản: Công suất làm lạnh: 1.5...

Thêm vào giỏ hàng
Daikin 9000 BTU FTC25NV1V/RC25NV1V 1 chiều

Daikin 9000 BTU FTC25NV1V/RC25NV1V 1 chiều

7.400.000₫

Thông số kỹ thuật chi tiết Điều hòa Daikin 9000 btu 1 chiều | FTC25NV1V/RC25NV1V Thông tin cơ bản: Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU ...

Thêm vào giỏ hàng
Daikin inverter 9000 BTU FTKQ25SVMV/RKQ25SVMV

Daikin inverter 9000 BTU FTKQ25SVMV/RKQ25SVMV

8.400.000₫

DAIKIN INVERTER 9.000BTU 1 CHIỀU | FTKQ25SVMV/RKQ25SVMV Thông tin cơ bản về sản phẩm: Công suất làm lạnh: 1 HP - 9000 BTU Môi chất...

Thêm vào giỏ hàng