Điều hòa Daikin giấu trần 1 chiều R22 PU series

Daikin giấu trần FDMG56PUV2V/56PUY2V

Daikin giấu trần FDMG56PUV2V/56PUY2V

46.930.000₫

Daikin giấu trần FDMG56PUV2V/56PUY2V Loại máy : Điều hòa 1 chiều Công nghệ : Gas R22 - Gas R22 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 56000 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : 16 kWh Bảo hành : 1...

Thêm vào giỏ hàng
Daikin giấu trần FDMG51PUV2V/51PUY2V

Daikin giấu trần FDMG51PUV2V/51PUY2V

42.960.000₫

Daikin giấu trần FDMG51PUV2V/51PUY2V Loại máy : Điều hòa 1 chiều Công nghệ : Gas R22 - Gas R22 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 51000 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : 15 kWh Bảo hành : 1...

Thêm vào giỏ hàng
Daikin giấu trần FDMG48PUV2V/R48PUY2V

Daikin giấu trần FDMG48PUV2V/R48PUY2V

40.670.000₫

Daikin giấu trần FDMG48PUV2V/R48PUY2V Loại máy : Điều hòa 1 chiều Công nghệ : Gas R22 - Gas R22 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 48000 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : 14 kWh Bảo hành : 1...

Thêm vào giỏ hàng
Daikin giấu trần FDMG42PUV2V/R42PUY2V

Daikin giấu trần FDMG42PUV2V/R42PUY2V

37.480.000₫

Daikin giấu trần FDMG42PUV2V/R42PUY2V Loại máy : Điều hòa 1 chiều Công nghệ : Gas R22 - Gas R22 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 42000 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : 12kWh Bảo hành : 1 năm...

Thêm vào giỏ hàng
Daikin giấu trần FDMG36PUV2V/R36PUV(Y)2V

Daikin giấu trần FDMG36PUV2V/R36PUV(Y)2V

34.600.000₫

Daikin giấu trần FDMG36PUV2V/R36PUV(Y)2V Loại máy : Điều hòa 1 chiều Công nghệ : Gas R22 - Gas R22 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 36000 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : 10 kWh Bảo hành : 1...

Thêm vào giỏ hàng
DAIKIN GIẤU TRẦN FDMG30PUV2V/R30PUV(Y)2V

DAIKIN GIẤU TRẦN FDMG30PUV2V/R30PUV(Y)2V

30.450.000₫

Daikin giấu trần FDMG30PUV2V/R30PUV(Y)2V Loại máy : Điều hòa 1 chiều Công nghệ : Gas R22 - Gas R22 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 30000 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : 8 kWh Bảo hành : 1...

Thêm vào giỏ hàng
DAIKIN GIẤU TRẦN FDBG30PUV2V/R30PUV(Y)2V

DAIKIN GIẤU TRẦN FDBG30PUV2V/R30PUV(Y)2V

28.270.000₫

Daikin giấu trần FDBG30PUV2V/R30PUV(Y)2V Loại máy : Điều hòa 1 chiều Công nghệ : Gas R22 - Gas R22 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 30000 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : 8 kWh Bảo hành : 1...

Thêm vào giỏ hàng
DAIKIN GIẤU TRẦN FDBG24PUV2V/R24PUV2V

DAIKIN GIẤU TRẦN FDBG24PUV2V/R24PUV2V

24.690.000₫

Daikin giấu trần FDBG24PUV2V/R24PUV2V Loại máy : Điều hòa 1 chiều Công nghệ : Gas R22 - Gas R22 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 24000 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : 7 kWh Bảo hành : 1...

Thêm vào giỏ hàng
DAIKIN GIẤU TRẦN FDBG18PUV2V/R18PUV2V

DAIKIN GIẤU TRẦN FDBG18PUV2V/R18PUV2V

20.320.000₫

Daikin giấu trần FDBG18PUV2V/R18PUV2V Loại máy : Điều hòa 1 chiều Công nghệ : Gas R22 - Gas R22 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 18000 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : 5 kWh Bảo hành : 1...

Thêm vào giỏ hàng