Điều hòa Daikin áp trần R22, 1 chiều PU series

ÁP TRẦN 1 CHIỀU FH48PUV2V / R48NUY2V

ÁP TRẦN 1 CHIỀU FH48PUV2V / R48NUY2V

36.600.000₫

Áp trần 1 chiều FH48PUV2V/R48NUY2V Loại máy : Điều hòa 1 chiều Công nghệ : Gas R22 - Gas R22 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 48000 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : Bảo hành : 01 năm...

Thêm vào giỏ hàng
ÁP TRẦN 1 CHIỀU FH336PUV2V / R36NUV2V(Y)

ÁP TRẦN 1 CHIỀU FH336PUV2V / R36NUV2V(Y)

33.770.000₫

Áp trần 1 chiều FH42PUV2V/R30NUY2V Loại máy : Điều hòa 1 chiều Công nghệ : Gas R22 - Gas R22 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 40600 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : Bảo hành : 01 năm...

Thêm vào giỏ hàng
ÁP TRẦN 1 CHIỀU FH336PUV2V / R36NUV2V(Y)

ÁP TRẦN 1 CHIỀU FH336PUV2V / R36NUV2V(Y)

30.950.000₫

Áp trần 1 chiều FH336PUV2V/R36NUV2V(Y) Loại máy : Điều hòa 1 chiều Công nghệ : Gas R22 - Gas R22 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 34800 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : Bảo hành : 01 năm...

Thêm vào giỏ hàng
ÁP TRẦN 1 CHIỀU FH30PUV2V / R30NUV2V(Y)

ÁP TRẦN 1 CHIỀU FH30PUV2V / R30NUV2V(Y)

27.240.000₫

Áp trần 1 chiều FH30PUV2V/R30NUV2V(Y) Loại máy : Điều hòa 1 chiều Công nghệ : Gas R22 - Gas R22 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 27300 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : Bảo hành : 01 năm...

Thêm vào giỏ hàng
ÁP TRẦN 1 CHIỀU FH24PUV2V / R24NUV2V

ÁP TRẦN 1 CHIỀU FH24PUV2V / R24NUV2V

23.680.000₫

Áp trần 1 chiều FH24PUV2V/R24NUV2V Loại máy : Điều hòa 1 chiều Công nghệ : Gas R22 - Gas R22 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 23000 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : Bảo hành : 01 năm...

Thêm vào giỏ hàng
ÁP TRẦN 1 CHIỀU FH18PUV2V / R18NUV2V

ÁP TRẦN 1 CHIỀU FH18PUV2V / R18NUV2V

19.150.000₫

Áp trần 1 chiều FH18PUV2V/R18NUV2V Loại máy : Điều hòa 1 chiều Công nghệ : Gas 410 - Gas 410 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 17400 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : Bảo hành : 01 năm...

Thêm vào giỏ hàng