2 chiều LU series

TWIN FHYC100KVE9X2 /RY200KUY1

TWIN FHYC100KVE9X2 /RY200KUY1

81.850.000₫

Twin FHYC100KVE9x2 /RY200KUY1 Loại máy : Điều hòa 2 chiều Công nghệ : Gas R22 - Gas R22 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 76800 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : Bảo hành : 01 năm thiết bị - 04 năm máy nén Khuyến mãi:Vận chuyển...

Thêm vào giỏ hàng
TWIN FHYC125KVE9X2 /RY250KUY1

TWIN FHYC125KVE9X2 /RY250KUY1

85.840.000₫

Twin FHYC125KVE9x2 /RY250KUY1 Loại máy : Điều hòa 2 chiều Công nghệ : Gas R22 - Gas R22 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 92500 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : Bảo hành : 01 năm thiết bị - 04 năm máy nén...

Thêm vào giỏ hàng
DAIKIN CASSETTE ÂM TRẦN FHYC140KEV8/RY140LUY1

DAIKIN CASSETTE ÂM TRẦN FHYC140KEV8/RY140LUY1

47.850.000₫

Daikin Cassette âm trần FHYC140KEV8/RY140LUY1 Loại máy : Điều hòa 2 chiều Công nghệ : Gas R22 - Gas R22 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 49400 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : Bảo hành : 01 năm thiết bị - 04 năm máy nén Khuyến...

Thêm vào giỏ hàng
DAIKIN CASSETTE ÂM TRẦN FHYC125KVE9/RY125LUY1

DAIKIN CASSETTE ÂM TRẦN FHYC125KVE9/RY125LUY1

44.200.000₫

Daikin Cassette Âm trần FHYC125KVE9/RY125LUY1 Loại máy : Điều hòa 2 chiều Công nghệ : Gas R22 - Gas R22 Xuất xứ : Thái lan Công suất : 44500 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : Bảo hành : 01 năm thiết bị - 04 năm máy nén Khuyến...

Thêm vào giỏ hàng
DAIKIN CASSETTE ÂM TRẦN FHYC100KVE9/RY100LUV1(Y1)

DAIKIN CASSETTE ÂM TRẦN FHYC100KVE9/RY100LUV1(Y1)

40.550.000₫

Daikin Cassette Âm trần FHYC100KVE9/RY100LUV1(Y1) Loại máy : Điều hòa 2 chiều Công nghệ : Gas R22 - Gas R22 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 35700 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : Bảo hành : 01 năm thiết bị - 04 năm máy nén Khuyến...

Thêm vào giỏ hàng
DAIKIN CASSETTE ÂM TRẦN FHYC71KVE9/RY71LUV1(Y1)

DAIKIN CASSETTE ÂM TRẦN FHYC71KVE9/RY71LUV1(Y1)

32.750.000₫

aikin Cassette Âm trần FHYC71KVE9/RY71LUV1(Y1) Loại máy : Điều hòa 2 chiều Công nghệ : Gas R22 - Gas R22 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 26600 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : Bảo hành : 01 năm thiết bị - 04 năm máy nén ...

Thêm vào giỏ hàng