2 chiều Inverter gas R410a

DAIKIN CASSETTE ÂM TRẦN FCQ140LUV1/RZQ140KCV4A

DAIKIN CASSETTE ÂM TRẦN FCQ140LUV1/RZQ140KCV4A

62.690.000₫

Daikin cassette âm trần FCQ140LUV1/RZQ140KCV4A Loại máy : Điều hòa 2 chiều Công nghệ : Gas 410 - Gas 410 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 48000 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : 14 kWh Bảo hành : 1 năm thiết bị - 4 năm máy...

Thêm vào giỏ hàng
DAIKIN CASSETTE ÂM TRẦN FCQ125LUV1/RZQ125KCV4A

DAIKIN CASSETTE ÂM TRẦN FCQ125LUV1/RZQ125KCV4A

57.990.000₫

Daikin cassette Âm trần FCQ125LUV1/RZQ125KCV4A Loại máy : Điều hòa 2 chiều Công nghệ : Gas 410 - Gas 410 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 43000 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : 12,5 kWh Bảo hành : 1 năm thiết bị - 4 năm máy...

Thêm vào giỏ hàng
DAIKIN CASSETTE ÂM TRẦN FCQ100LUV1/RZQ100KCV4A

DAIKIN CASSETTE ÂM TRẦN FCQ100LUV1/RZQ100KCV4A

53.140.000₫

Daikin Cassette Âm trần FCQ100LUV1/RZQ100KCV4A Loại máy : Điều hòa 2 chiều Công nghệ : Gas 410 - Gas 410 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 34000 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : 10 kWh Bảo hành : 1 năm thiết bị - 4 năm máy...

Thêm vào giỏ hàng
DAIKIN CASSETTE ÂM TRẦN FCQ71LUV1/RZQ71KCV4A

DAIKIN CASSETTE ÂM TRẦN FCQ71LUV1/RZQ71KCV4A

44.940.000₫

Daikin Cassette Âm trần FCQ71LUV1/RZQ71KCV4A Loại máy : Điều hòa 2 chiều Công nghệ : Gas 410 - Gas 410 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 24000 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : 7,1 kWh Bảo hành : 1 năm thiết bị - 4 năm máy...

Thêm vào giỏ hàng
DAIKIN CASSETTE ÂM TRẦN FCQ60LUV1/RZQ60KBV4A

DAIKIN CASSETTE ÂM TRẦN FCQ60LUV1/RZQ60KBV4A

40.390.000₫

Daikin Cassette Âm trần FCQ60LUV1/RZQ60KBV4A Loại máy : Điều hòa 2 chiều Công nghệ : Gas 410 - Gas 410 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 20000 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : 6 kWh Bảo hành : 1 năm thiết bị - 4 năm máy...

Thêm vào giỏ hàng
DAIKIN CASSETTE ÂM TRẦN FCQ50LUV1/RZQ50KBV4A

DAIKIN CASSETTE ÂM TRẦN FCQ50LUV1/RZQ50KBV4A

32.620.000₫

Daikin Cassette Âm trần FCQ50LUV1/RZQ50KBV4A Loại máy : Điều hòa 2 chiều Công nghệ : Gas 410 - Gas 410 Xuất xứ : Thái Lan Công suất : 17000 Btu/h Công suất tiêu thụ điện : 5 kWh Bảo hành : 1 năm thiết bị - 4 năm máy...

Thêm vào giỏ hàng